همکاری گروه تلویزیونی ارتش با مرکز گسترش در تولید ۵ فیلم مستند

سینماپرس: گروه تلویزیونی ارتش و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با همکاری یکدیگر پنج فیلم مستند با موضوع ارتش و دفاع مقدس تولید می کنند.