همکاری سازمان سینمایی و انجمن علمی روانپزشکان در درجه بندی سنی فیلم ها

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از همکاری انجمن علمی روانپزشکان ایران در درجه بندی سنی فیلم ها استقبال کرد. - به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، در پی نامه رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران به رییس سازمان سینمایی و اعلام آمادگی جهت همکاری و ارائه تجربیات، ابراهیم داروغه زاده، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، با استقبال از همکاری صاحبنظران در این حوزه گفت: آیین نامه درجه بندی سنی فیلم ها ...
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی