همکاری سازمان سینمایی با یک انجمن علمی در درجه بندی سنی فیلم ها

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از همکاری انجمن علمی روانپزشکان ایران در درجه بندی سنی فیلم ها استقبال کرد. - به گزارش درجه بندی سنی فیلم ها که 10 اردیبهشت ماه ابلاغ و منتشر شد حاصل همفکری صاحبنظران این حوزه بوده است که قرار است یک شورا با تخصص های مکمل، درجه بندی سنی فیلم ها را از تابستان آغاز کنند. حضور نهادهای تخصصی غیر دولتی در شورای رده بندی سنی فیلم قطعاً موثر خواهد بود. برای ورود به کانال تلگرام ...
منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی