همکاری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن سینمای جوانان

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن سینمای جوانان ایران با هدف گسترش همکاری های فرهنگی، هنری، آموزشی و تبادل تجارب، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. – عکس تزیینی است جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن سینمای جوانان ایران با هدف گسترش همکاری های فرهنگی، هنری، آموزشی و تبادل تجارب، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش ایسنا، بهره مندی از توانمندی های تخصصی و امکانات طرفین در جهت ایجاد هماهنگی …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: سیاسی