همه چیز در مورد اکران فیلم فرهادی

داروغه زاده در توضیحات کوتاهی گفت: از آنجا که همه می دانند طبق ضوابط موجود تهیه کننده ایرانی و پروانه ساخت از سازمان سینمایی ایران ندارد، - داروغه زاده در توضیحات کوتاهی گفت: از آنجا که همه می دانند طبق ضوابط موجود تهیه کننده ایرانی و پروانه ساخت از سازمان سینمایی ایران ندارد، فیلم خارجی محسوب می شود. درنتیجه در صورت درخواست نمایش و صدور مجوز توسط شورای بازبینی، این فیلم در گروه فیلم های خارجی اکران خواهد شد.
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی