همه می دانند ضعیف ترین فیلم فرهادی است؟

همه می دانند ضعیف ترین فیلم فرهادی است؟؛؛فیلم؛فرهادی؛همه؛می؛دانند؛اسپانیا؛اخبارفرهنگ و هنر - 10 منتقد شناخته شده سینما ایران به تمام فیلم های اصغر فرهادی نمره دادند. مقایسه این نمرات جایگاه فیلم آخر او را در کارنامه اش مشخص تر می کند. به گزارش تیتر برتر ؛ 12 سال قبل وقتی در سفر اسپانیا، ایده نوشتن فیلمنامه همه می دانند به ذهن اصغر فرهادی رسید، فکرش را نمی کرد که اثر سینمایی اش با این حاشیه ها همراه شود. قرارگرفتن ...
منبع خبر: تیتر برتر
دسته بندی خبر: فرهنگی