همه ما مقصریم!

پیرامون مواد مخدر و مبارزه با افیون فیلم های متعددی در تاریخ سینمای ایران و جهان ساخته شده است؛ اما سعید روستایی در فیلم اخیرش متری شیش و نیم به این موضوع با زاویه دید نوینی می نگرد. – پیرامون مواد مخدر و مبارزه با افیون فیلم های متعددی در تاریخ سینمای ایران و جهان ساخته شده است؛ اما سعید روستایی در فیلم اخیرش متری شیش و نیم به این موضوع با زاویه دید نوینی می نگرد. پیرامون مواد مخدر و مبارزه با افیون فیلم …
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی