همه اسامی خاص

دانشنامه دانش گستر که در 18 جلد و 15 هزار صفحه انتشار یافته، جامع ترین و بزرگ ترین دایره المعارف عمومی و جهانی به زبان فارسی است که در آن اطلاعات اصلی و مهم و روزآمد در همه رشته های دانش بشری از جمله تاریخ، جغرافیا، دین، فلسفه و عرفان، زبان و ادبیات، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق، پزشکی، ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، صنایع و اختراعات، موسیقی، نقاشی و مجسمه سازی، سینما، تئاتر، ورزش و سرگرمی در سراسر جهان از گذشته های دور تا زمان حاضر گرد آمده و مجموعا شامل 60 هزار مقاله و مدخل است. بی اغراق کمتر نام خاص یا اصطلاح مهمی را می توان یافت که ضبط لاتینی و معادل فارسی آن در این دانشنامه نیامده باشد. این مجموعه عظیم از اعلام و اصطلاحات، علاوه بر مدخل های اصلی بیشتر در متن مقالات و در ذیل آنها آمده و لازم بود از کل دانشنامه استخراج و به صورت یک فرهنگ الفبایی دو زبانه لاتینی – فارسی مرتب و منظم شود تا به سرعت و سهولت دسترسی به آنها امکان پذیر باشد. مخاطب اصلی این فرهنگ در وهله اول مترجمان کشور هستند که می خواهند طرز تلفظ نام های خاص خارجی یا معادل فارسی اصطلاحات و مفاهیم خارجی را …