همراه با فیلم های سینمایی و تلویزیونی در آخر هفته

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن همراه ، رگبار ، در جستجوی قطعه گمشده ، یک اشتباه خوب ، دوری و بازگشت ، - همراه ، رگبار ، یتیم خانه ایران ، در جستجوی قطعه گمشده و یک اشتباه خوب تعدادی از فیلم های سینمایی پایان هفته تلویزیون هستند. به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن همراه ، رگبار ، در جستجوی قطعه گمشده ، یک اشتباه خوب ، دوری ...
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی