همراه با فیلم های سینمایی و تلویزیونی در تعطیلات آخر هفته/ پخش ضد گلوله مصطفی کیایی

فیلم های سینمایی «بچه های محله گل ها»، «ضد گلوله»، «گذر» و «اتاق 311» تنها برخی فیلم های آخر هفته سیما هستند.