همراه با فیلم های سینمایی امروز تلویزیون/ پنجشنبه 15 آذر

فیلم سینمایی فرود هشتم ، ساعت 10 از شبکه سه فیلم سینمایی خطر از دست دادن تو ، ساعت11 از شبکه نمایش فیلم سینمایی اون روی زندگی ، ساعت 13 از شبکه نمایش فیلم سینمایی هورتون ساعت 14 از شبکه کودک فیلم سینمایی فراتر از فریب ساعت 17 از شبکه نمایش فیلم سینمایی شاهزاده روم ، - فیلم سینمایی فرود هشتم ، ساعت 10 از شبکه سه فیلم سینمایی خطر از دست دادن تو ، ساعت11 از شبکه نمایش فیلم سینمایی اون روی زندگی ، ساعت 13 از ...
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: فرهنگی