همدلی «جکی چان» با ایران در مبارزه با کرونا + فیلم

سینماپرس: «جکی چان» ستاره چینی سینما با انتشار پیامی ویدئویی در راستای مبارزه با ویروس کرونا گفت: قوی باش چین! قوی باش ایران!