همایش تحقیقات بازی های دیجیتال

یکی از برنامه هایی که همایش تحقیقات بازی های رایانه ای پیگیری می کند، تبادل صنعت های سینما، تلویزیون و بازی های رایانه ای در بستر دانشگاه است. -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی