هفت چالش اساسی سینمای ایران در روز ملی سینما

همزمان با روز ملی سینما باید پرسید سینمای ایران با چه چالش های فراگیری مواجه است که اخلال در نظام تولید را رقم زده یا می زند و متولیان امر باید سراغ کدام گره ها بروند که بیشتر فشار را متوجه اهالی سینمای ایران نموده و کار را تا سر حد ممکن پیچیده ساخته است؟ –
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: اقتصادی