هفته فیلم لهستان در موزه هنرهای معاصر تهران

کاف دانش: هفته فیلم لهستان همراه با نمایش فیلم کوهستان جادویی روز شنبه ۷ بهمن ماه ساعت ۱۷،در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران آغاز می شود.