هشدار کودتای نرم علیه وزیر ارشاد!

شنیده های سینما خبر از ورود یک جریان انحرافی به شوراهای نظارتی برای تخریب وزیر می دهد. – روزنامه سینما در مطلبی، از کودتای نرم علیه وزیر ارشاد خبر داد، رئوف عاشوری در سینما نوشت: دولت یازدهم اگرچه با وعده های امیدوارکننده ای در راستای اعتلای سینما و سپردن این عرصه به هنرمندان بر سر کار آمد، اما رفته رفته از موضع خود عقب نشینی کرد و حقیقت این که غیر از وعده ی گشودن خانه ی سینما که اساسن یک بحران دولت ساخته …
منبع خبر: اکوفارس
دسته بندی خبر: فرهنگی