هشدار کانون کارگردانان درباره ورود پول های مشکوک به سینما

سینماپرس: کانون کارگردانان سینمای ایران در یادداشتی نسبت به ورود پول های مشکوک به سینمای ایران ابراز نگرانی کرد.