هشدار و نگرانی مدیران پردیس های سینمایی / تصمیم عاجل بگیرید

ادامه رکود و افت فاحش فروش سینمای ایران، باعث فرار سرمایه گذاران ساخت سینماها و توقف فعالیت پردیس های سینمایی ایران و تعطیلی آنان خواهد شد. – هشدار و نگرانی مدیران پردیس های سینمایی / تصمیم عاجل بگیرید ادامه رکود و افت فاحش فروش سینمای ایران، باعث فرار سرمایه گذاران ساخت سینماها و توقف فعالیت پردیس های سینمایی ایران و تعطیلی آنان خواهد شد. به گزارش ایسنا، در بیانیه مشترک برخی مدیران پردیس های سینمایی آمده است:
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اقتصادی