هزینه ای که به یکباره 10 برابر شد!

چند سینماگر کشورمان، درباره پیامدهای افزایش عوارض و هزینه سردر های سینما توسط شهرداری اظهار نظر کردند. –
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: اقتصادی