هزینه‌های سؤال‌برانگیز خانه سینما

سینماپرس: جدولی با عنوان پرداخت‌های خانه سینما در سال ۹۶ در رسانه‌ها منتشر شده که برخی از مبالغ آن سؤال برانگیز به نظر می‌رسد.