هزارپا و مغزهای کوچک زنگ زده در صدر فروش

آخرین آمار فروش فیلم های سینمایی نشان می دهد که هزار پا و مغز های کوچک زنگ زده در صدر فروش فیلم های سینمایی هستند. - به گزارش این هفته هستند. هزارپا در 100 روز اکران؛ 37 میلیارد و 100میلیون مغز های کوچک زنگ زده در 16 روز اکران؛ 5میلیارد و 300 میلیون تنگه ابوقریب در 65 روز اکران؛ 5میلیارد و 150میلیون دم سرخ ها در 72 روز اکران؛ 2میلیارد و 950 میلیون
منبع خبر: اکونا پرس
دسته بندی خبر: فرهنگی