هر گونه قضاوت درباره فیلم سینمایی مست عشق زودهنگام است

چون مسیر تأیید فیلمنامه مست عشق طی نشده است هر گونه قضاوت درباره آن قضاوت زودهنگام است. ساخت این فیلم در داخل کشور اتفاق نیفتاده و به همین دلیل نیز ما از آن اطلاعات کافی نداریم. – وزیر ارشاد گفت: چون مسیر تأیید فیلمنامه مست عشق طی نشده است هر گونه قضاوت درباره آن قضاوت زودهنگام است. ساخت این فیلم در داخل کشور اتفاق نیفتاده و به همین دلیل نیز ما از آن اطلاعات کافی نداریم. به گزارش خبرگزاری موج، درباره حواشی …
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی