هر سال ۵۰ درصد به بودجه سریال سازی اضافه کرده‌ایم / ۴۰ سریال در حال تولید است

سینماپرس: مرتضی میرباقری درباره بودجه سریال سازی بیان کرد: طبق آخرین نظر سنجی ها علاقه مندی مردم به سریال‌ها در رتبه نخست قرار دارد بر این اساس ۵۰ درصد به بودجه سریال سازی در تلویزیون اضافه کرده‌ایم.