هر حادثه محتوا و معنایی دارد/ما بایستی مضمون آن را درست بشناسیم و از آن حراست بکنیم

سینماپرس: سخنرانی رهبر معظّم انقلاب در سالروز قیام تاریخی مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶، لحظاتی قبل آغاز شد.