هر تماشاگر می تواند مبلغ «پشت دیوار سکوت» در اکران عمومی باشد

سینماپرس: «جواد طوسی» منتقد و نویسنده سینمای ایران در مورد فیلم سینمایی «پشت دیوار سکوت» جدیدترین اثر «مسعود جعفری جوزانی» گفت: هر تماشاگر، می تواند مبلغ «پشت دیوار سکوت» در اکران عمومی باشد.