هرچه کم کاری کنیم اوضاعمان در موسیقی بدتر می شود / شهیدان بهشتی و مطهری با گروه های سرود ارتباط داشتند

سینماپرس: دهمین نشست تخصصی «چهل شاهد» که با حضور تعدادی از هنرمندان کشورمان برگزار شد، به بررسی چهل سال موسیقی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اختصاص داشت.