هرچه نظام قوی تر شده، بازنمایی آن در رسانه و هنر سیاه تر بوده است / داستان نویسی در ایران به جای رویاسازی کابوس می سازد

سینماپرس: وحید جلیلی در نشست «گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی» عنوان کرد: داستان نویسی در ایران به جای رویاسازی کابوس می‌سازد و به جای نگاه به جمال زاده سمت صادق هدایت رفتیم. کارکرد سینما در جهان بازنمایی رویاها و قهرمان های تخیلی است و ما نه تنها قهرمان تخیلی نمی سازیم بلکه قهرمان های تخیلی را سانسور می‌کنیم.