هذیان گویی نویسنده نمایشنامه موهن

سینماپرس: نویسنده نمایشنامه‌ای که به خاطر طرح مطالب توهین آمیز علیه شهدای کربلا توقیف شده بود، در گفت وگویی به طرح مطالب هذیان گونه دیگری درباره معصومین پرداخته است.