هجدهمین شماره نشریه «سوره سینما» منتشر شد

سینماپرس: هجدهمین شماره ماهنامه «سوره سینما» با اختصاص پروندهای به «ادوارد» محصول مرکز مستند سوره با عنوان «شمعی در ظلمات» و یادداشت یک پیرامون روزمرگی سینمای ایران «عبور از تنگه هزارپاها» منتشر شد.