هاشم میرزاخانی سرپرست موسسه تصویر شهر شد

سینماپرس: سعید اوحدی رییس هیئت و رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران طی حکمی هاشم میرزاخانی را به عنوان «سرپرست موسسه تصویر شهر» منصوب کرد.