هادی حجازی فر؛ ستاره تازه سینمای ایران

ایستاده در غبار برای سینمای ایران یک اتفاق بود. اجرای رشک برانگیز فیلم، توجه بی نظیر کارگردان به جزئیات و روایتی نو و تازه از تاریخ باعث شد ایستاده در غبار مورد توجه همه اهالی سینما قرار بگیرد. اما به غیر از این مسائل فیلم یک برگ برنده دیگر هم داشت.