نیک بین: سیاست گذاری غلط، نگرش قدیمی و عدم حمایت، سینمای کودک را دچار بحران کرده است/ مدیران موظفند حمایت های جدی داشته باشند

سینماپرس: محمد نیک بین تهیه کننده سینما در آستانه برگزاری سی و یکمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان با انتقاد از شرایط بحرانی سینمای کودک در کشور گفت: سیاست گذاری های غلط، نگرش های قدیمی در بین سینماگران و متولیان این گونه مهم سینمایی و عدم حمایت مدیران سینمای کودک را دچار آسیب و بحران کرده است و این وظیفه مسئولان سینمای کشور است که با درایت این معضلات مهم و اساسی را برطرف کنند و نگذارند بیش از این سینمای کودک در کشور با آسیب و خلل مواجه شود.