نیکی کریمی: سود فیلمسازی از برج سازی بیشتر شده!

سود فیلمسازی از برج سازی بیشتر شده/ اسم این وضعیت را می گذارم بساز بفروش سینمایی نیکی کریمی در برنامه مولن روژ: من اسم وضعیت امروز سینمای ایران را می گذارم بساز و بفروش سینمایی . - نیکی کریمی: سود فیلمسازی از برج سازی بیشتر شده/ اسم این وضعیت را می گذارم بساز بفروش سینمایی نیکی کریمی در برنامه مولن روژ: من اسم وضعیت امروز سینمای ایران را می گذارم بساز و بفروش سینمایی . یعنی بدین صورت که حتی تعدادی از عوامل فیلم ...
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: فرهنگی