نیم نگاهی به جامانده های اکران 96

22 فیلم سینمایی از اکران 95 جا ماندند این در شرایطی است که بیش از 100 فیلم در انتظار اکران سال 97 هستند. – فجر، بسیاری از منتقدان و کارشناسان اکران با توجه به کیفیت فیلم ها پیش بینی کردند که سال 96 از لحاظ فروش فیلم ها سال چندان موفقی نخواهد بود و با کاهش مخاطب مواجه شدیم گرچه سازمان سینمایی مدعی شد که فروش فیلم ها در سال 96 افزایش داشته و رکورد شکست اما با کاهش مخاطب مواجه شد و اگر چند فیلم کمدی نبود فروش فیلم ها به …
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی