نیم نگاهی به جاده قدیم سینمای ایران

جاده قدیم با توجه به دو فیلم اول منیژه حکمت، بازگشتی به حال وهوا و مقدورات سینمای ایران در دهه 1360 است و حتی نتیجه گیری و پیام و تحول نهایی شخصیت ها نیز یادآور سینمای آن دهه است. - دخترش دیده می شود. اما همین سکانس نیز فاقد کیفیتی است که نشان دهنده حرکت و اقدامی برای فرار از یک کابوس باشد. مثلاً می شد به این فکر کرد که از دستگاه همزن چه گونه می شود برای صحنه ای با این کیفیت و مقصود استفاده کرد که آن فضای دل آشوب ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی