نیش و نوش

کتاب نسیه و نقد بخشی از حاصل عمر خسرو دهقان به عنوان منتقد سینماست. برگزیده ای از 50سال نقدنویسی دهقان که سال47 با نوشتن درباره لورل و هاردی در مجله فردوسی اعلام حضور کرد و خوشبختانه هنوز هم درباره سینما می نویسد. - فرهنگ > ادبیات - سعید مروتی - خبرنگار:کتاب نسیه و نقد بخشی از حاصل عمر خسرو دهقان به عنوان منتقد سینماست. برگزیده ای از 50سال نقدنویسی دهقان که سال47 با نوشتن درباره لورل و هاردی در مجله فردوسی اعلام ...
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی