نیازسنجی پیش شرط کار مترجم است

مترجم کتاب های سینمایی در مورد ترجمه های فراوان از یک اثر گفت: مترجم باید بداند ذائقه مخاطب و نیاز جامعه در چه زمینه هایی است، سپس ترجمه کند. - حمیدرضا احمدی لاری در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران درگفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: مشکل امروز ما فراتر از بحث ترجمه های متنوع از آثار مشابه در کشور است که از سوی بسیاری منتقدان مطرح می شود، امروز مساله در وهله اول گذر از نشر کاغذی به دیجیتال است که گریبانگیر ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی