نگرانی «کریستوفر نولان» برای مرگ سینما

سینماپرس: کریستوفر نولان با نوشتن مقاله‌ای از مردم درخواست کرده است پس از بحران کرونا، سینماها را زنده نگه ‌دارند.