نگرانی ها از افزایش صدور مجوز تولید در شبکه خانگی

انجمن تهیه کنندگان مستقل معتقد است ارایه مجوز ساخت 9 سریال نمایش خانگی از سوی اداره کل مسئول در معاونت سینمایی می تواند به تولید سینمای ایران لطمه جدی وارد کند. - 0 مهر منبع: آیین نامه ای آن را بر شمرد. در ادامه درباره شرایط بهتر اکران بحث و مقرر شد در زمینه اکران فیلم های سینمایی و آیین نامه اکران پیشنهادهای هیات مدیره انجمن جمع بندی و سپس برای تصحیح آیین نامه ارائه شد. شایسته اعلام کرد: در همین جلسه از کارگروه ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی