نگاه تجاری سبب تولید آثار سخیف در سینما شده است/ برای دو درصد جامعه این گونه فیلم ها مجوز می گیرد/ افراد ارزشی در سینما به رسالت خود عمل کنند

پایگاه انقلاب نیوز: بازیگر سینما و تلویزیون گفت: مرکز تصمیم گیری باید پاسخگوی فیلم های سخیف باشد چون برای دو درصد جامعه این گونه فیلم ها مجوز می گیرد، ملت باید بخاطر این دو درصد فدا شوند و این موضوع سیاست دولت است.