نگاه «آوانتاژ» به اعتیاد چرک نیست/ ادبیات تلویزیون نسبت به اعتیاد بسیار سطحی است

سینماپرس: جلسه نقد و بررسی فیلم مستند «آوانتاژ» در قالب برنامه «عصرانه مستند» با حضور محمد کارت کارگردان مستند و هادی آفریده مستندساز در خانه مهر رضا برگزار شد.