نگاهی به فیلم بیست ویک روز بعد ساخته محمدرضا خردمندان

فیلم های زیادی را در تاریخ سینمای جهان سراغ داریم که محور داستانشان را خود سینما قرار داده و از آن به عنوان عامل پیش برنده قصه استفاده کرده اند. - آثاری که حدیث نفس فیلمسازها به حساب آمده و برای علاقمندان پروپاقرص هنر هفتم بسیار جذاب جلوه می کند. موضوعی که در سینمای ایران هم نمونه هایی داشته که از جمله می توان به مصائب چارلی ساخته علیرضا سعادت نیا، وقتی همه خوابیم به کارگردانی بهرام بیضایی، دو فیلم با یک ...
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی