نگاهی به سریال «۸۷ متر» کیانوش عیاری که سال آینده پخش می شود

یک وجب زمین، چند متر سقف
این روزها خانه داشتن برای بسیاری از خانواده ها به دغدغه ای بزرگ تبدیل شده است.قیمت ملک روز به روز بیشتر به آسمان نزدیک می شود و داشتن سقفی از آن خود را برای خانواده های زیادی به رویا تبدیل می کند.
سریال جدید کیانوش عیاری هم حول محور همین دغدغه و رویا می چرخد و به بهانه خرید یک خانه میان دو خانواده، داستانی اجتماعی را با ظرافت روایت می کند.
یک سقف مشترک
وقتی این خبر اعلام شد که قرار است کیانوش عیاری مجموعه ای جدید را بسازد و روانه آنتن تلویزیون کند، برای عده زیادی از طرفداران او گرفته تا اصحاب رسانه ها و منتقدان سینمایی اش این سوال ایجاد شد که او این بار چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت و روی چه موضوعی دست خواهد گذاشت. حافظه مخاطبان هنوز مجموعه خوب آخرش «روزگار قریب» را به یاد دارد که به بهانه نمایش زندگی یک فرد و روزگارش، تحولات معاصر جامعه را به تصویر می کشید و از تغییراتی که ایران و ایرانی طی نزدیک به یک قرن از سر گذرانده بود، می گفت.
البته مخاطبانی که حافظه ای پررنگ تر و ذهنی فعال تر دارند، «هزاران چشم» او را هم به خاطر می آورند؛ مهدی هاشمی، هزاران …