نگاهی به تاریخ و جایگاه موسیقی در فیلم

مازندران آنلاین – ساری – غالب افرادی که به تماشای فیلمی نشسته اند تاکنون به این مطلب فکر نکرده اند موسیقی فیلم چیست، چه نقشی در جذب مخاطب دارد و اساسا تاثیر آن در انواع فیلم ها تا چه اندازه است.
و نیز این پرسش که آهنگساز مربوطه تا چه حد باید در رویداد و جریانات جنبی یک فیلم سهیم باشد و اساسا اگر موسیقی را از فیلم بردارند چه اتفاقی می افتد، بندرت در ذهن بینندگان یک اثر خطور می کند.
در حالیکه این گونه پرسش ها نه تنها جایگاه موسیقی فیلم در جامعه را ارتقا می بخشد، بلکه پاسخ به آنها نیز نیازمند به بیان و بررسی و پیشینه تاریخی موسیقی فیلم به عبارتی آغاز و شکل گیری این پدیده است.
سر آغاز**
موسیقی فیلم در ابتدا با نوازندگی یک و بعدها چند پیانیست، به منظور پوشاندن صدای دستگاه های نمایش و همهمه تماشاچیان، در سالن های نمایش آغاز شد. همچنین نیاز به یک صدای پس زمینه به دلیل صامت بودن فیلم ها، پای موسیقی را به سینما باز کرد.
رفته رفته با بزرگتر شدن سالن های نمایش، ارکسترهای کوچک و سپس بزرگ، قطعاتی را به طور زنده اجرا می کردند، ولی هیچ خلاقیت و اندیشه ای در مورد انتخاب قطعات وجود نداشت تازمانی …