نگاهی به آمار فروش فیلم های روی پرده

بسته فرهنگی این هفته به موضوعاتی چون مشاوره پایان نامه های قرآنی و نگاه ویژه به هنر در نمایشگاه قرآن و آمار فروش فیلم های سینمایی روی پرده، بدرقه تیم ملی فوتبال و رونمایی از سرود تیم ملی پرداخته است. -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: ورزشی