نگاهی اجمالی و مقایسه آماری سینمای ایران و جهان امروز

با اعتماد به هنرمندان و دوری از فضا شک و سوءظن می توان بسیاری از قصه های نگفته را بر پرده های سینما دید -
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: فرهنگی