نویسنده ای با چهره مدل ها و هنرپیشه های جذاب

نویسنده مسلمان مراکشی که چهره اش بیشتر به هنرپیشه ها و ستاره های سینما می خورد، در یکی دو سال اخیر پرخواننده ترین نویسنده فرانسه بوده و با امانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار کرده است.