نوسازی و آینده نگری در حوزه سینما یک ضرورت است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت سازمان سینمایی گفت: حو زه برنامه گرایی و اصلاحات ساختاری در دوره آقای حیدریان شکل بهتری گرفت، با این وجود در این حوزه حتما نیاز به نوسازی سازمانی و آینده نگری مشهود است و سینمای ایران باید در این راستا تغییراتی داشته باشد. - به گزارش اسلامی، اظهار کرد: در سیاست هایی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما وجود دارد کاری عالمانه و ویژه صورت گرفت. گروهی که ...
منبع خبر: اکونا پرس
دسته بندی خبر: فرهنگی