نودوششمین شماره ماهنامه سینمایی «همشهری ۲۴» منتشرشد

نودوششمین شماره ماهنامه سینمایی «همشهری ۲۴»ویژه نامه جشنواره فیلم فجرمنتشرشد.