نوجوانان با هَلَه. هین. هان [هَلا] به عمارت روبرو آمدند

نمایش هَلَه. هین. هان [هَلا] نوشته نشمینه نوروزی با کارگردانی حمید پورآذری و لیلی رشیدی از روز یکشنبه 21 مهر در عمارت روبرو اجرای خود را آغاز می کند. – نمایش هَلَه. هین. هان [هَلا] نوشته نشمینه نوروزی با کارگردانی حمید پورآذری و لیلی رشیدی از روز یکشنبه 21 مهر در عمارت روبرو اجرای خود را آغاز می کند. به گزارش خبرگزاری مهر ، نمایش هَلَه. هین. هان [هَلا] که تهیه کننده آن مدرسه سینماتئاتر هنرهفتم است، با گروهی از …
منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: فرهنگی